B R O J   O S O B A

C E N A   P O   N O C I 

ZA PERIOD OD 01.03.2020. DO 31.10.2020.

x    1

x    2

x    3

x    4

x    5

x    6

x    7

x    8

x    9

x   10

139 EUR

139 EUR

169 EUR

169 EUR

229 EUR

229 EUR

279 EUR

279 EUR

299 EUR

299 EUR

  * U cenu nije uracunata boravisna taksa u iznosu od 25 EUR

 ** OBAVEZAN je depozit u iznosu od 200 EUR

*** Doplata za boravak samo tokom dan (bez nocenja) iznosi 20EUR po osobi

 

B R O J   O S O B A

C E N A   P O   N O C I 

ZA PERIOD OD 01.11.2020. DO 31.03.2021.

x    1

x    2

x    3

x    4

x    5

x    6

x    7

x    8

x    9

x   10

179 EUR

179 EUR

179 EUR

179 EUR

249 EUR

249 EUR

299 EUR

299 EUR

319 EUR

319 EUR

  * U cenu nije uracunat boravisna taksa u iznosu od 25 EUR (po boravku)

 ** Obavezan je depozit u iznosu od 200 EUR

*** Doplata za boravak samo tokom dan (bez nocenja) iznosi 40EUR po osobi
 

KONTAKT
LOKACIJA
DRUSTVENE MREZE

Telefon: +381646409292

Email: book.villa.48@gmail.com

Villa 48
Ulica Počenta 2, br. 628

Stari Slankamen, 22329

  • Instagram
  • Facebook

© 2017 by VILLA 48.